Nowa inwestycja zabudowy jednorodzinnej w dzielnicy Szczawienko

W Wałbrzychu rozpoczęła się następna inwestycja związana z budową szeregowych budynków jednorodzinnych, tym razem dotyczy dzielnicy Szczawienko.
Warto wspomnieć, że Wałbrzych położony jest na terenach znajdujących się na wysokości od 320 m n.p.m., aż do ponad 600 m n.p.m., gdzie znajdują się najwyżej położone zabudowania. Te aktualnie powstające przy ulicy Lelewela będą jednymi z najniżej położonych w mieście ( około 370 m n.p.m. ), lecz nawet stamtąd pięknie widać pobliskie góry ( Ptasia Kopa, Lisi Kamień ), a tuż obok szumi płynąca wartkim nurtem rzeka Pełcznica.