Joysonquin

Firma Joysonquin Automotive Systems sp. z o.o. powstała w 1997 roku, kiedy po raz pierwszy została zarejestrowana pod nazwą Grossmann Polska. Jako jedna z dwóch pierwszych firm wpisanych do rejestru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z sukcesem funkcjonuje w strefie do dziś. Przez ostatnie 25 lat firma dokonała olbrzymiego skoku technologicznego, konsekwentnie inwestując w rozwój i innowacje. W marcu 2023 roku planowane jest otwarcie nowego zakładu „Factory of the Future”. Najnowsza inwestycja grupy Joysonquin nastawiona będzie na wdrażanie nowoczesnych technologii i przyciąganie wysokiej klasy specjalistów.

Firma to przede wszystkim kapitał ludzki, dlatego też w centrum naszych działań znajdują się nasi pracownicy, ich rozwój, satysfakcja oraz zaangażowanie. W codziennej pracy kierujemy się Kodeksem Postępowania, zgodnie z którym takie wartości, jak szacunek, uczciwość, transparentność i zaangażowanie są fundamentem dobrej współpracy, co bezpośrednio przekłada się na bardzo wysokie wyniki w pracy. Naszym pracownikom gwarantujemy stabilność zatrudnienia oraz możliwość rozwoju nowych projektów w międzynarodowym środowisku. Nasze benefity: dofinansowanie kart Multisport, opiekę medyczną LUX MED, badania profilaktyczne dla pracowników, elastyczny czas pracy, konkursy dla pracowników i ich dzieci oraz imprezy integracyjne.

Istotną częścią prowadzonej przez nas działalności jest kierowanie się zasadami Zrównoważonego Rozwoju, zgodnie z którym zobowiązujemy się jako firma do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i odpowiedzialności społecznej. Naszym celem jest ochrona środowiska i klimatu, a także promowanie różnorodności w zatrudnieniu. Współczynnik kobiet na stanowiskach kierowniczych w firmie to 50%. Kobiety stanowią też aż 56% załogi całej firmy. Zespoły zbudowane w oparciu o poszanowanie różnorodności wnoszą ze sobą różne talenty, które bezpośrednio wpływają na innowacyjność wprowadzanych rozwiązań technologicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ