Kariera

Pracownik produkcji

Zakres obowiązków na dziale polerni i szlifierni:

 • polerowanie i szlifowanie elementów ozdobnych

 • praca przy stacjonarnych i manualnych polerkach i szlifierkach

   

Ważne:

 • Dbanie o płynną produkcję zaplanowanych prac

 • Dbanie o dobrą współpracę w zespole w celu zrealizowania planów produkcyjnych

 • Dbałość o wysoką jakość produkowanych elementów

 

 

 

 

Wymagania:

 • Dyspozycyjność i praca w systemie pracy trzy-zmianowym

 • Dokładności, solidności i zaangażowania w wykonywaną pracę

 • Umiejętności pracy w zespole

 • Chęci rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

 • Mile widziane doświadczenie w branży produkcyjnej i obróbce drewna oraz tworzyw sztucznych

 

 

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu

 • Prywatną opiekę medyczną Luxmed

 • Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do karty Multisport,

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie

 • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach

 • Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej

 

Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności.

 

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych  z opisem doświadczenia zawodowego pod adresem:

APLIKUJ

      

                Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JOYSONQUIN POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-306 ul. Stacyjna 16,

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego procesu rekrutacji wypełniania praw i obowiązków wynikających z prawa pracy, w szczególności spraw dotyczących zatrudniania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prawa pracy, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

3.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie JOYSONQUIN POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-306 ul. Stacyjna 16

Kontakt z osobą pełniąca funkcję inspektora ochrony danych w można uzyskać w siedzibie spółki, dzwoniąc na numer telefonu 74 840 72 77. Jest to osoba, z którą Pan/Pani może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania rekrutacji. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w sposób trwały.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji, natomiast ich nieprzekazanie spowoduje niemożność przeprowadzenia skutecznie procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

9.      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą podlegały profilowaniu.


Miejsce pracy:
JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o.

Opublikowano: 14 listopad 2023