JoysonQuin z raportem o zrównoważonym rozwoju

Partner kampanii "Wałbrzych - miasto z widokami" opublikował raport dotyczący swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Publikacja "Sustainability summary report 2020/21" to zbiór dobrych praktyk podejmowanych przez firmę na całym świecie na rzecz naszej planety. 

Coraz więcej firm przyznaje, że społeczna odpowiedzialność biznesu pozwala stawać się lepszymi - minimalizować wpływ na środowisko, nawiązywać relacje z lokalną społecznością i zapewniać dobre warunki pracy. Publikacje dotyczące zrównoważonego rozwoju podsumowują działania na tych polach i są niejako dowodem na przemyślaną strategię marek. JoysonQuin zwraca uwagę w swoim raporcie m.in. na: 

  • bezpieczeństwo - firma prowadzi politykę zera wypadków, szkoli pracowników, aby zapobiegać ryzykownym sytuacjom;
  • równość - zatrudnia w 36 krajach na całym świecie, a w 2021 roku kobiety stanowiły aż 25% kadry kierowniczej;
  • odpowiedzialność za klimat - jako cel stawia sobie zeroemisyjność do 2039 roku, a w 2025 roku aż 75% zapotrzebowania na energię ma być pokrywane ze źródeł odnawialnych.

Szczegółowo przygląda się również polskiemu oddziałowi - ulokowanemu właśnie w Wałbrzychu: 

  • 56% załogi to kobiety; a 47% kadry zarządzającej stanowią kobiety; 
  • podejmowane są tu różne inicjatywy: od sadzenia drzew, przez akcję na rzecz zdrowia pracowników, aż po wewnętrzne szkolenia w ramach "Internal training academy" oraz "Academy for Supervisors and Managers'
  • dużą uwagę zwraca się tu na bezpieczeństwo, a liczba wypadków przy pracy maleje dzięki wprowadzaniu odpowiednich procedur.

JoysonQuin to jedna z wiodących firm w branży automotive, która ulokowała swoją siedzibę właśnie w Wałbrzychu. Działa ponad m.in. w Chinach, Niemczech czy Meksyku. Specjalizuje się w tworzeniu elementów dekoracyjnych do samochodów - m.in. z wykorzystaniem drewna, skóry czy metali. Jako jedna z dwóch pierwszych firm wpisanych do rejestru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z sukcesem funkcjonuje tu do dziś.

Wspomniany raport można pobrać poniżej:

POBIERZ RAPORT