Dawny stok narciarski w centrum Wałbrzycha

Choć przy dzisiejszym klimacie jest to trudne do wyobrażenia, to w latach 70-tych na północnym zboczu Góry Parkowej, w położonym w centrum miasta Parku im. Jana III Sobieskiego funkcjonował stok narciarski i wyciąg typu "wyrwirączka". Do dziś pozostały ślady tej inwestycji - wykarczowana część lasu, usypany wał bezpieczeństwa oddzielający teren od ulicy Lotników, czy prawdopodobne elementy dolnej stacji wyciągu.
Dziś w dolnej części wzgórze przecinają trasy rowerowe, a w jego środkowej partii znajduje się alejka spacerowa. Na szczycie umiejscowiony jest punkt widokowy z panoramą Starego Zdroju, Ptasiej Kopy, Lisiego Kamienia, czy Wzgórza Gedymina.